COLPBOL

 
El Colpbol busca afavorir la màxima participació dels jugadors i de les jugadores, promoure el treball en equip i, com que no precissa d’unes habilitats tècniques específiques per a jugar redueix al mínim les diferències individuals. 
OBJECTIUS:
  • Coordinar moviments corporals.
  • Desenvolupar la psicomotricitat
  • Fomentar el treball en equip i la cooperació. 
 
BENEFICIS:
  • Millora la coordinació corporal
  • Afavoreix les relacions socials.
  • Incrementa la resistència aeròbica.
  • Fomenta la concentració.