Altres serveis

------------------------------

A Fem Escola, el més important són els xiquets i les xiquetes.

------------------------------

Escola matinera

Vesprades juny i setembre