FEM DEURES

 
Necessària per a reforçar continguts escolars en les diferents etapes educatives, potenciant l’aprenentatge a través d’una atenció més individualitzada. S’afavoreix l’elaboració i recopilació de diferents recursos educatius per a reforçar processos d’Ensenyament-Aprenentatge.
OBJECTIUS:
  • Proporcionar hàbits d’estudi, organització i constància.
  • Fomentar l’interès per l’estudi.
  • Desenvolupar estratègies d’estudi i memorització.
BENEFICIS:
  • Adaptació dels continguts a les seues capacitats.
  • Preparació òptima d’exàmens i treballs.
  • Utilització de tècniques d’estudi.