JARDÍ MUSICAL

 
Per a descobrir, reconèixer i diferenciar les diferents qualitats del soroll i la relació amb els materials que la produeixen és necessària aquesta activitat. Treballem diversos conceptes relacionats amb la música i el ball per a l’estimulació sensorial dels infants amb instruments de diferents materials, cançons i balls.
OBJECTIUS:
  • Potenciar la imaginació i la creativitat.
  • Millorar la capacitat intel·lectual i la memòria.
  • Utilitzar la música com a forma d’expressió.
 
BENEFICIS:
  • Permet la comunicació i expressió de emocions i sentiments.
  • Augmenta l’autoestima.
  • Millora a desenvolupar habilitats socials.