TALK TO ME

 
Aprenem l’idioma des d’una perspectiva lúdica mitjançant activitats i jocs a través de plataformes educatives dirigides a l’alumnat de Primària per a obtindré major capacitat de concentració i resolució de problemes, a més d’incrementar les habilitats comunicatives amb els continguts de speaking,writting, listening i reading.
OBJECTIUS:
  • Millorar l’atenció, l’agilitat mental i la concentració.
  • Facilitar el procés d’Ensenyament-Aprenentatge.
  • Desenvolupar habilitats socials.
 
BENEFICIS:
  • Fàcil accés al món globalitzat.
  • Potencia l’autonomia i l’autoestima.
  • Augmenta la capacitat d’us del llenguatge.